replica rolex watches

نظامنامه اخلاقی میهمان

نظامنامه اخلاقي ميهمان هتل شامل اصولي است كه ميهمان در هتل بايد رعايت نمايد تا علاوه بر كسب تجربه اي دلپذير از اقامت در هتل،‌ در خوشايند بودن اقامت براي ساير ميهمانان هتل نيز سهيم باشد و كاركنان هتل را به ارائه خدمات با كيفيت و شايسته ترغيب نمايد.


ماده اول :‌ احترام به نقش كاركنان هتل

از هنگام ورود به هتل تا ترك آن،‌ اجازه دهيد تا تك تك كاركنان وظايف خود را نسبت به شما انجام دهند و خودتان شتابزده نسبت به انجام آن ها اقدام نكنيد.

به نام و سمت كاركنان هتل كه در اتيكت آن ها درج شده است توجه داشته باشيد.

در صورت ارائه يك خدمت توسط كسي كه مسئول آن نيست،‌ نسبت به علت آن كنجكاوي نكنيد.

در مورد نقش كاركنان هتل اظهار نظر منفي نكنيد.

نظرات شخصي خود نسبت به كاركنان هتل در خصوص شايستگي آن ها براي احراز سمت هاي بالاتر را نزد خود نگهداريد.

در صورت رضايت از هر يك از كاركنان هتل ،‌ به نحو شايسته از او تشكر كنيد.

نارضايتي هاي خود را با فرياد در فضاهاي عمومي هتل ابراز نكنيد.

در صورت داشتن انتقاد نسبت به برخي از خدمات هتل، آن را به مسئول مربوطه اطلاع داده و يا در فرم هاي مخصوص انتقاد درج نماييد.

 

ماده دوم :‌ احترام به شخصيت كاركنان هتل

«سلام كردن»‌و «خسته نباشيد گفتن» به كاركنان هتل را فراموش نكنيد.

درخواست هاي خود را با لحن مؤدبانه مطرح كنيد.

از طرح درخواست به صورت آمرانه و با صداي بلند پرهيز كنيد.

كاركنان هتل را با فرياد صدا نزنيد.

در مورد قوميت ،‌ مليت و مذاهب مختلف با كاركنان صحبت نكنيد.

از بدگويي كردن در مورد كاركنان هتل در حضور همكاران آن ها پرهيز كنيد.


ماده سوم :‌ توجه به نظام هاي اطلاع رساني در هتل 

به اطلاعاتي كه در بدو ورود در قسمت پذيرش به شما داده مي شود توجه كنيد.

به علائم راهنماي موجود در قسمت ها و فضاهاي مختلف هتل توجه كنيد.

به نوشته هايي كه براي ارائه اطلاعات به شما در فضاهاي مختلف هتل نصب شده است توجه كنيد.

هنگام ورود به اتاق پوشه حاوي اطلاعات مورد نياز ميهمان را مطالعه كنيد.

به اطلاعات و نوشته هايي كه براي حفظ ايمني ميهمانان در اختيار شما قرار داده مي شود توجه كنيد.


ماده چهارم :‌ توجه به مقررات در هتل

به مقررات و محدوديت هاي ارائه هر گونه سرويس در هتل توجه كنيد.

مقررات اجتماعي منطقه را در رفتارهاي خود در هتل مد نظر قرار دهيد.

به انجام ممنوعيت هايي كه به لحاظ مذهبي و فرهنگي در هتل وجود دارد اصرار نورزيد.

در صورت مشاهده نقض مقررات توسط ديگر ميهمانان هتل رأساً اقدام نكرده و آن را به مسئول مربوطه در هتل اطلاع دهيد.


ماده پنجم : رعايت حقوق ساير ميهمانان

شب هنگام خواب درب اتاقتان را آرام باز و بسته کنید.

در راهروهای هتل به آرامی ‌راه بروید و بلند حرف نزنید.

نسبت به ساير ميهمانان و زندگي آن ها كنجكاوي نكنيد.

در هنگام خروج از اتاق، لباس مناسب به تن داشته باشيد.

صدای رادیو، تلويزيون و موسیقی‌تان را خیلی بلند نکنید .


ماده ششم :‌ توجه به حفظ اموال هتل

به اتاق هتل و تجهيزات موجود در آن صدمه نزنید و زباله روی زمین‌ نریزید.

حوله، ملحفه و ساير وسایل اتاق هتل را با خود نبرید.

هر بار که از هتل خارج می‌شوید کلید را به قسمت پذیرش بسپارید .

اگر سيگار مصرف مي كنيد،‌ از خاموش كردن آن مطمئن شويد.

در صورت مشاهده هر گونه نقص فني در اتاق يا ساير فضاهاي هتل آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهيد.


ماده هفتم :‌ پيشگيري از بروز نارضايتي

اشياي قيمتي خود را در اتاق نگهداري نكنيد

پول هايتان را در هتل به معرض نمايش نگذاريد.

قبل از انتخاب هتل به امكانات مالي خود توجه كنيد.

قبل از انتخاب هتل به درجه هتل و خدماتي كه مي تواند به شما ارائه دهد توجه كنيد و انتظارات خود را با سطح هتل هماهنگ كنيد.

اگر در اتاق خود مشكلي داريد و يا نقصي مشاهده مي كنيد، آن را با مسئول مربوط در ميان بگذاريد و سعي نكنيد تا پايان اقامتتان آن را تحمل كنيد.


ماده هشتم :‌ رعايت نكات مخصوص فضاهاي پذيرايي غذا و نوشيدني

در صورتي ميزهاي رستوران، صبحانه خوري و يا كافي شاپ خالي نيست، خارج شده و زمان ديگري بازگرديد.

چنانچه سيستم خود پذيرايي براي بخشي از غذا يا تمام آن ترتيب داده شده است با تمأنينه و بدون شتابزدگي از غذاها برداريد.

در صورت وجود سيستم خودپذيرايي، غذاها را به اندازه مصرف خود برداريد.

در صورت عدم تمايل به استفاده از سيستم خودپذيرايي،‌ به ميزبان رستوران اطلاع دهيد.

توجه داشته باشيد كه سيستم پذيرايي غذا و نوشيدني يك هتل متناسب با درجه هتل طراحي شده است.

اگر چيزي مي خواهيد كه روي ميز شما نيست، خودتان از روي ميزهاي ديگر برنداريد و آن را از ميزبان درخواست كنيد.

در صورت مشاهده شي اضافه در غذاي خود، ديگران را مطلع نكنيد،‌ مي توانيد به آرامي به ميزبان اطلاع داده و درخواست تعويض غذايتان را مطرح نماييد.

هرگز سر ميز رستوران سيگار نكشيد.

از توليد صداهاي بلند و ناهنجار خودداري نماييد.

تكه هاي استخوان،‌ غضروف و ... را كنار بشقاب خود قرار دهيد و از قراردادن آن ها روي ميز خودداري كنيد.

قاشق، چنگال و كارد خود را بعد از مصرف روي ميز قرار ندهيد.

هنگام سفارش غذا اگر از نوع و محتويات غذاي مورد نظر آگاهي نداريد از پيشخدمت كمك بخواهيد.

سعي كنيد روميزي را تا انتهاي صرف غذا تميز نگه داريد.

هنگام ترك رستوران يا كافي شاپ، جابه جايي اشيا را به پيشخدمت بسپاريد.


ماده نهم :‌ استفاده صحيح و لذت بخش از خدمات تفريحي و ورزشي هتل

در صورت تمايل به استفاده از خدمات تفريحي و ورزشي هتل، اطلاعات خود را در مورد آن ها كامل كنيد.

مقررات و محدوديت هاي زماني ، سني و ... را در استفاده از خدمات تفريحي و ورزشي هتل رعايت كنيد. 

به هنگام استفاده از فضاهاي ورزشي و تفريحي هتل به علائم هشدار دهنده موجود در اين فضاها توجه كنيد.

به هنگام استفاه از فضاهاي ورزشي و تفريحي هتل به نكات نوشتاري كه در معرض ديد شما قرار داده شده است توجه نماييد.

به هنگام استفاده از دستگاه هاي ورزشي به دستورالعمل نصب شده بر روي آن ها توجه كنيد.

قبل از استفاده از امكانات ورزشي و تفريحي هتل درصورتي كه بيماري يا حساسيت خاصي داريد،‌ آن را به مسئول مربوطه اطلاع دهيد.

نكات بهداشتي را در فضاهاي ورزشي رعايت نماييد.

در استفاده از امكانات رفاهي و ورزشي هتل به افراد سالخورده و كودكان توجه ويژه داشته باشيد.


soap2day