replica rolex watches

اصطلاحات رایج در واحد خانه داری

 امروزه سفرهای داخلی و خارجی جایگاه ویژه‌ای در زندگی افراد دارد. گردشگران امروزه در هر جای دنیا طالب افزایش کیفیت سفر خود هستند چرا که گردشگری در قرن حاضر آداب خاص خود را دارد. در زمان‌های قدیم کسانی که قصد سفر داشتند، رنج‌های احتمالی سفر تجاری، سیاحتی و … را پیش‌بینی کرده و با علم به این موضوع عازم سفر می‌شدند، حال آنکه امروزه مسافران بیشتر با هدف تفریح، تمدد اعصاب، تجدید قوا و رفع خستگی سفر می‌کننند و به دنبال آسایش و راحتی در مدت زمان سفر هستند. همین موضوع اهمیت خانه‌داری هتل را دو چندان می‌کند. در ادامه برخی اصطلاحات مهم خانه‌داری هتل را معرفی می‌کنیم.

 Housekeeping Status report(گزارش وضعیت خانه داری ) :

 به گزارشی که توسط واحد خانه داری بر اساس مشکلات فیزیکی اتاق ها اماده میشود اطلاق میگردد .


 Preventive maintenance (عملیات پیشگیرانه تعمیر و نگه داری ) : 

 سیستمی نظامند جهت نگه داری و تعمیرات وسائل اتاق ها به صورت دوره که باعث پیش گیری از خرابی های آتی میگردد این مهم باعث کاهش هزینه های تعمیرات و نگه داری میشود .

 Room Status Discrepancy ( اختلاف در وضعیت اتاق ) :

 وضعیتی که در طی آن توضیحات ثبت شده در واحد خانه داری در مورد اتاق با وضعیت ثبت شده در میز پذیرش تفاوت دارد .

 Turn down Service :

 وضعیتی که خانه دار در طی آن وارد اتاق میهمان مقیم شده و تخت وی را برای خواب آماده می کند . برخی از هتل ها در این مورد خلاقیت به خرج داده و بر روی بالشت میهمانان شکلات قرار میدهند و یا آباژور های اتاق را روشن مینمایند و ممکن است شما بخواهید برای کودکان کتاب داستان برای خواب شبانه قرار دهید .

 Booked to capacity (حداکثر ظرفیت رزرو ) :

 به وضعیتی گفته می شود که تمامی اتاق های هتل رزرو شده باشند .

 No show Guest :  

به وضعیتی اطلاق می شود که میمان اتاق در زمان رزرو به هتل مراجعه ننموده باشد .

 Occupied به اختصار OCC ( اتاق اشغال شده ) :

اتاقی که در حال حاضر خود میهمان و لوازم وی در آن قرار دارد .

  Vacant به اختصار VAC  ( اتاق خالی ) :

به اتاق های آماده ورود میهمانان گفته می شود .

(Out Of Order) خارج از سرویس :

به اتاقی که به هر دلیل قابل فروش نباشد خارج از سرویس  گفته می شود .

Make-up Room به اختصارM./U : 

به اتاق اشغال شده توسط میهمان گفته می شود که نیازمند تمیزکاری و مرتب نمودن تخت می باشد .

 ‏Turndown Service به اختصار T.D.S :

 سرویس شام گاهی که تنها به مرتب نمودن تخت ختم می شود .

 ‏Do Not Disturb به اختصار D.N.D : مزاحم نشوید

این به معنای آن است که میهمان داخل اتاق تمایل ندارد که کسی وارد اتاقش شود و یا به هر صورت مزاحم وی گردد .

 Sleep-Out به اختصار S.O :

 به معنای آن است که میهمان داخل اتاق شده است اما در اتاق نخوابیده است .

 Check-out به اختصار C/O : 

به معنای آن است که میهمان اتاق را ترک نموده و اتاق آماده تمیزکاری است .

 

 

 

  

soap2day