فرهنگ اهدای عضو باید نهادینه شود
پیوند اعضا یکی از علوم جدیدی است که در سال‌های اخیر به علت پیشرفت علم پزشکی در کشور ما رواج یافته و طی آن بعضی از اعضای بدن فردی که دچار مرگ مغزی شده، به فرد دیگری که نیازمند آن عضو است، پیوند می‌خورد.
بسیاری از بیماران قلبی در انتظار دریافت قلب سالم هستند و بسیاری بینایی‌شان را فقط با پیوند قرنیه به دست می‌آورند. اگر بپذیریم که پیوند عضو یکی از پسندیده‌ترین کارهایی است که یک انسان می‌تواند انجام دهد و جان انسان دیگری را از بیماری برهاند، باید به گسترش فرهنگ اهدای عضو همت گمارد و همگان را از برکات این کار پسندیده آگاه کرد. تعریف مرگ مغزی عبارت است از توقف پایدار و بازگشت‌ناپذیر همه اعمال مغز که در این وضعیت هیچ‌گونه امیدی برای بازگشت فعالیت مغز آسیب‌دیده وجود ندارد و فرد هرگز قادر به زندگی دوباره نخواهد بود. بنابراین در مورد چنین افرادی، برخی از اعضایش قابل پیوند است.
یک فرد در زمان حیات می‌تواند وصیت کند تا در صورت دچار شدن به مرگ مغزی، اعضای بدنش به بیماران نیازمند پیوند زده شود. در همین راستا هتل دو ستاره کوثر مشهد نیز در راستای فرهنگی سازی این امر خداپسندانه وظیفه خودش می‌داند جهت کمک به افراد نیازمند در این راستا با رضایت کامل کارکنان نسبت به اهدای عضو بعد از مرگ گامی را بردارد .