منشور اخلاقی کارکنان هتل دو ستاره کوثر

منشور اخلاقی کارکنان هتل دو ستاره کوثر

کارکنان هتل دو ستاره کوثر با توکل بر خداوند منان خود را متعهد بر انجام فرایض الهی دانسته و همواره براساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت های خود را در راس امور قرار خواهند داد واعتقاد داریم رضایت خداوند کریم از طریق خدمت به بندگانش موثر خواهد بود و سرمایه اصلی خود را همواره زائرین آقا علی ابن موسی الرضا(ع) میدانیم و از آنجایی که میهمان نوازی سنت دیرینه ایرانیان است، امید است بتوانیم وظیفه خود را به نحو احسن و شایسته به سرمنزل مقصود برسانیم .

ما به اصول و قواعد میهمان نوازی مطلع هستیم و آگاهی کامل داریم و اجرای قوانین و استانداردهای هتلی را در راستای اجرای نیاز به خدمات به حق میهمانان را وظیفه خود می دانیم .
همواره تلاش میکنیم در زندگی شخصی و محیط کار نیز دارای برنامه ریزی دقیق و منسجم باشیم .
حافظ اطلاعات و اسرار هتل و میهمانان هستیم و از انتشار و بازگو کردن آن خودداری میکنیم .
انجام صحیح، سریع و شایسته امور محوله را از وظایف ذاتی خود دانسته و تمام تلاش خود را میکنیم با رعایت عدل و انصاف و همچنین تلاش و کوشش وظایفمان را به انجام برسانیم .
مسئولیت پذیری، وقت شناسی، رعایت نظم و انضباط و تواضع و فروتنی را سرلوحه تمام امور خود قرار می دهیم و با رعایت ظاهری آراسته در بهداشت فردی و محیطی برابر با قوانین و مقررات و موازین دینی عمل میکنیم .
تلاش میکنیم برای ارتقاء فردی و سازمانی با رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای کار از هیچ کوششی دریغ نکنیم .
راهنمایی و ارائه خدمات مشتاقانه به میهمانان و تلاش جهت تامین نیازهای منطقی وهمچنین جلوگیری ازسردرگمی آنان را جزئی از وظایف خود می دانیم سعی در استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات هتل و جلوگیری از اسراف و همچنین توجه کامل به رعایت نکات ایمنی در محیط کار و استفاده مطلوب از وسایل ایمنی همواره مورد توجه قرارخواهد گرفت .
انتقادات و پیشنهادات میهمانان را به عنوان یک فرصت کلیدی می دانیم و همواره تمام تلاشمان را به جهت رفع نواقص و پیگیری آن به کار خواهیم گرفت .
استفاده از فناوری های نوین به عنوان یک استراتژیک به جهت بهبود خدمات و انتظارات میهمانان همواره مورد توجه خواهد بود .
داشتن صبر و حوصله و همچنین حسن برخورد برای آسایش میهمانان در فضاهای مختلف را جزئی از قوائد و اصول کاری خود میدانیم.
مفتخریم از اینکه عضوی از خانواده هتل دو ستاره کوثر هستیم و پیشرفت های هتل را موجب سربلندی خود می دانیم .